EIENDOM OG ENTREPRISE

eierseksjonsloven, korttidsutleie, AirBnb-regelen

Eiendom og entreprise er de sentrale fagområdene i Advokatfirmaet Pind. Våre advokater hjelper de fleste type aktører innenfor eiendoms- og byggebransjen. Vi har bevisst rekruttert advokater med bred erfaring innenfor entreprise- og eiendom. Vårt mål er at vår juridiske kunnskap kombinert med god bransjeforståelse skal bidra til å skape verdier for våre klienter.

Vi bistår store og små eiendomsaktører, offentlige byggherrer, rådgivere og entreprenører i hele eierskaps eller bygge- og utviklingsprosessen. Våre advokater har god bransjekunnskap og ivaretar klientenes interesser i prosjekter knyttet til blant annet næringseiendom, infrastruktur og boligutvikling. Vårt mål er at vår rådgivning skal strekke seg lenger enn bare det rent juridiske.