Tingsrett

Tingsretten omhandler i stor grad rettighetsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsgrenser, heftelser, eier- og bruksforhold med videre. Tingsretten er et konfliktfylt saksområde, der graden av uenighet i landlige områder øker med nærhet til strand, elv/fall og jaktområder. I mer sentrale strøk kan forholdet til parkeringsrettigheter være av sentral betydning.

Vi ser ofte at grunnlaget for tvisten er uklar eller manglende avtale ved rettighetsforholdets etablering. Ved kjøp og salg av fast eiendom er det av sentral betydning å få avklart hvilke rettigheter og plikter som følger eiendommen. Advokatfirmaet Pind har advokater med omfattende kunnskap innenfor dette fagområdet.

Paul Aakre

Partner
Stavanger

958 11 058

Randi Hansen Våge

Partner
Bergen

934 94 254