Skatt og avgift

Vi bistår både selskaper og personer med nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål på alle nivåer.

Vår rådgivning omfatter både planlegging og etablering av virksomhet, omdanning, bistand ved fisjon og fusjon, samt ved kjøp og salg av virksomhet eller eiendeler. Vår kompetanse innen både skatt, merverdiavgift og selskapsrett gjør at vi får et helhetlig bilde av hvilke økonomiske konsekvenser en bedrifts veivalg og organisering medfører. Våre advokater har en solid forretningsforståelse og vi har et sterkt fokus på å gi våre kunder gode, strategiske råd. Vi bistår også i forbindelse med bokettersyn og i økonomiske straffesaker.

Omfanget av kapitalbevegelser over landegrensene har økt betraktelig de senere årene og etablering og plassering av personer og virksomhet i utlandet skaper en rekke utfordringer. Det er utallige skatteregler og rapporteringskrav å forholde seg til. Overholdes ikke disse, er det en betydelig risiko for dobbeltbeskatning, straffeskatt og andre sanksjoner. Vi bistår i spørsmål som oppstår ved arbeid og virksomhet over landegrensene, og vårt globale nettverk gjør at vi raskt kan mobilisere rådgivere og advokater i utlandet i tillegg til bistand fra Norge.

Guro Austvik Letnes

Senioradvokat
Oslo

934 13 570