Liv-Torill Hellevang Lindgren

Liv-Torill Hellevang Lindgren arbeider i hovedsak innenfor alle selskapsrettslige temaer, herunder stiftelse og valg av selskapsform, overføring av aksjer, styrets ansvar og plikter, transaksjoner og fusjon og fisjon. Hun bistår også klienter med aksjonæravtaler og avtaler mellom selskapet og nærstående.

Liv-Torill har også bred erfaring med plan- og bygningsrett fra offentlig og privat side, med særlig kompetanse innen dispensasjonssaker knyttet til plan- og bygningsloven, samt tilsyns- og legaliseringssaker. Liv-Torill arbeider også med deling og seksjonering av eiendom, entreprise, konsesjon ved kjøp og salg av eiendom, tvister i forbindelse med avhending av fast eiendom samt øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Hun har erfaring med offentlige anskaffelser fra Norges Handelshøyskole og Bergen kommune. Liv-Torill har utarbeidet innkjøpsprosesser og hatt ansvar for internopplæring i offentlige anskaffelser ved NHH. Hun har også erfaring med gjennomføring av revisjon i offentlig virksomhet.

Liv-Torill er også utdannet kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidserfaring

 • 2017 - d.d. Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2015 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2014 - 2015 Seniorkonsulent Innkjøp, Norges Handelshøyskole
 • 2014 - 2014Innkjøpsrådgiver, Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
 • 2011 - 2014Juridisk rådgiver, Seksjon for byggesak og private planer, Askøy kommune
 • 2010 - 2011Juridisk rådgiver, Eiendomsavdelingen, Askøy kommune
 • 2010 - 2010Faglærer rettslære, Danielsen videregående skole

Utdannelse

 • 2015Kommunikasjonsrådgiver, Høgskolen i Lillehammer
 • 2010Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2021Grunnleggende selskapsrett, Universitetet i Oslo

Verv

 • 2013 - 2017 - Nemndmedlem Utlendingsnemnda
 • 2012 - 2013 - Leder for tilsynsgruppen Regionrådet Vest
 • 2010 - 2016 Juridisk rådgiver, Gatejuristen Bergen
 • 2019 - d.d. Styremedlem, KRAFT Bergen
 • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Fast advokat

Bergen

922 42 699