Øistein Sandstå Jacobsen

Øistein Sandstå Jacobsen har inngående kunnskap om plan – og bygningsloven, samt de kommunale- og statlige prosessene dette regelverket legger opp til. Med over 7 års erfaring innenfor dette rettsområdet, har han bred kompetanse knyttet til reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, byggesaker, klagesaker, legalisering av ulovlige forhold, fradeling m.v.

I sitt arbeid bistår Øistein både privatpersoner og eiendomsutviklere. For å tilby klienten best mulig oppfølging innenfor plan- og bygningsrettslige problemstillinger, har Øistein et nært samarbeid med ulike arkitekter. Dette gjør at klienten får svært god oppfølgning og kvalifiserte råd både hva gjelder juridiske og arkitektfaglige spørsmål. Tilbakemeldingene fra klienter er at dette gir en svært betryggende prosess og gode resultater.

Øistein arbeider også med andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder tingsrettslige problemstillinger, entreprise og juridiske problemstillinger i forhold til boligbyggelag, borettslag og sameier. Han har i tillegg erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, både frivillig salg og tvangssalg.

Fra studiene har Øistein spesialisering innen selskapsrett, og han arbeider derfor også med selskapsrettslige problemstillinger, herunder blant annet due dilligence.

Øistein holder jevnlig kurs innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsmegling.

Arbeidserfaring

 • 2021 - d.d.Senioradvokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2020 - 2021Fast advokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2018 - 2020Advokat, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2017 - 2018Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
 • 2017 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS
 • 2013 - 2017Jurist, byggesak, Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer
 • 2013 - 2013Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen
 • 2012 - 2012Eiendomsmeglerfullmektig, PRIVATmegleren Bergen Vest
 • 2009 - 2012Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen

Utdannelse

 • 2009Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Senioradvokat

Bergen

928 41 827