Øystein Thanh Nguyen

Øystein Thanh Nguyen har erfaring fra offentlig forvaltning og god kompetanse innenfor forvaltningsrett, samt plan- og bygningsrett. Han har særlig erfaring med klagebehandling av vedtak knyttet til plan- og bygningsloven.
Øystein arbeider hovedsakelig med plan- og bygningsrett.

Arbeidserfaring

  • 2021 - d.d.Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Pind AS
  • 2019 - 2020Rådgiver, Bergen kommune, Byrådsavdelingen for byutvikling
  • 2017 - 2021Rådgiver, Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten
  • 2016 - 2017Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
  • 2013 - 2016Førstekonsulent, NAV Forvaltning Hordaland

Utdannelse

  • 2013Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk
  • Vietnamesisk

Advokatfullmektig

Bergen

951 60 310